สนับสนุนเรา

อาสา

เรามองหาอาสาสมัครที่มีรักธรรมชาติ ชอบการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง และที่สำคัญเห็นคุณค่า และปัญหาของขยะ และพร้อมที่จะลงมือช่วยเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสไปกับเรา งานของเรามีทั้งการจัดเก็บขยะ คัดแยก การทำปุ๋ย การปลูกผัก และงานอบรม ออกงานประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนทัศนคติของคนต่อขยะ ไม่เพียงเท่านั้นผักDone ยังมองหาวิธีต่างๆในการเพิ่มมูลค่า เพื่อการสร้างสังคมที่นั่งยืน และไร้ขยะอย่างเป็นรูปธรรม

บริจาค

ถ้าหากคุณอยากจะช่วยสนับสนุนเรา ในรูปแบบอื่นๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ info@pakdone.org