นักเดินทาง

มานิตา วิวัฒน์เศรษฐชัย (นิต้า)

นิต้าเลือกที่จะเรียนสาขาชีวการแพทย์ด้วยความฝันว่าอยากจะเป็นนักวิจัยทางการแพทย์เพื่อหาทางรักษาโรคที่ยังไม่มีทางรักษา แต่ค้นพบว่าแท้จริงแล้วสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มต้นที่โรงพยาบาล แต่เริ่มจากการใช้ชีวิตที่ดี ทานอาหารดี คิดดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เธอจึงเปลี่ยนเส้นทางความฝันสู่การออกแบบชีวิตที่พึ่งพาตนเอง ตัดสินใจลาออกจากงานบริษัทในปี 2558 เพื่อดำเนินตามฝัน จนค้นพบวิธีการเดินทางไปสู่ฝันด้วยการรณรงค์เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นสิ่งที่มีค่า สร้างปัจจัยการเพาะปลูกที่ยั่งยืน ผลิตอาหารที่ปลอดภัย และในขณะเดียวกันได้แก้ปัญหาขยะล้นเมือง สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม

อรสรวง บุตรนาค (บี)

ชาวเขียนอิสระ อดีตบรรณาธิการนิตยสารใกล้หมอ และรองบรรณาธิการนิตยสาร iDesign ปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ทำสื่อให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพอมีประสบการณ์งานเขียนเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่ผ่านมามีแต่เขียนเลยอยากลงมือทำจริงเสียที